ORTOPEDİK STOMATOLOGİYA
 
 
Umumi Məlumat

İxtisas dərəcəsi : Diş texniki
Təhsil müddəti : 3-il
"Ortopedik stomatologiya" şöbəsi 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir
 
 
 
Məzunun İxtisas Fəaliyyəti Sferasının Xarakteristikası

Ortopedik stomatologiya şöbəsinin məzunları stomatoloji müəssisələrin diş protezləri laboratoriyalarında işləmək üçün hazırlanır.

Aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır:

- Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi normativ aktları;

- Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini;

- Müalicə-profilaktika müəssisələrində orta tibb işçisinin hüquq və vəzifələrini;

- Müalicə və sanitar-profilaktika müəssisələrində işin təşkili və strukturunu;

- Əhaliyə tibbi və tibbi-sosial yardımın göstərilməsinin təşkilini;

- Müalicə-profilaktika müəssisələrində sanitar–profilaktik rejimin təşkili;

- Tibb bacısı işinin nəzəri əsaslarını;

- Geniş yayılmış xəstəliklərin müalicəsində işlədilən əsas dərman preparatlarını;

- Tibbi sənədlərin tərtib olunmasını;

- Əhaliyə ortopedik-stomatoloji yardımın prinsiplərini;

- Çeynəmə aparatının quruluşu və funksiyasının əsaslarını;

- Stomatologi xəstəliklər və materiallar haqqında məlumatı;

- Diş texniki laboratoriyalarında peşə zərərlərinin aradan qaldırılması üçün istehsalatın təşkilini, təhlükəsizlik texnikalarını və əməyin mühafizəsini;

- Alətlərə və avadanlıqlara xidmətin qaydalarını;

- Diş protezləri texnikasında işlənən farfor və metal-keramika haqqında əsas məlumatı;

- Diş sırasının deffekti zamanı çıxan protezlərin fiksasiya prinsiplərini;

- Sanitar maarif işini;

- Qapaqların, ştifli dişlərin hazırlanma texnologiyasını;

- Bügel protezlərinin və ortodontik aparatlarının hazırlanma texnikasını;

- Yüksək qiymətli ərintilərin və diş texnikliyi laboratoriyasında materialların alınmasını;

- Antropometrik ölçmələrin aparılmasını;

- Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardımın göstərilməsini;

- Tənəffüs hərəkətlərinin tezliyinin sayılmasını, bədən temperaturunun ölçülməsini, nəbzin sayılmasını, arterial təzyiqin ölçülməsini;

- Həkimin təyinatı əsasında diaqnostik və müalicəvi manipulyasiyaların (inyeksiyalar, imalələr, parenteral qidalanma, sidik katetrlərinin qoyulması və s.) yerinə yetirilməsini;

- Xəstələrə qulluğun ümumi prinsiplərini.

İxtisaslar

040705- Ortopedik stomatologiya şöbəsinin məzunu xüsusi hazırlıq səviyyəsinə görə aşağıdakı ixtisas fəaliyyəti yerinə yetirə bilər:

- Diş texniki;

- Texnik–keramist;

- Texnik–ortodont;

- Texnik–ortoped;

- Tökməçi–texnik.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2013 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİ bütün huquqları qorunur.