Edumall Preloader

Laboratoriya diaqnostikası

“Laboratoriya diaqnostikası” şöbəsi

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir.

İxtisas: Feldşer-laborant
Peşə-ixstisas dərəcəsi: Subbakalavr
Təhsil müddəti: 3 il Tam orta təhsil bazasında
İxtisas kodu: 040705

DSC_0202yu5tr

Məzunların peşə fəaliyyəti

Laboratoriya diaqnostikası şöbəsinin məzunu müalicə-profilaktika və  sanator-kurort müəssisələrinin, tibbi elmi-tədqiqat insitutlarının, GEM, hospital, tibb mərkəzlərinin kliniki, biokimyəvi, bakterioloji, sitoloji, və seroloji laboratoriyalarında fəaliyyət göstərə bilər.

Məzunların peşə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Feldşer-laborant

Laborant

Tibbi statistik

“Laboratoriya diaqnostikası” şöbəsinin məzunu bilməli və bacarmalıdır

 • Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi-normativ aktları;
 • Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini;
 • Mikrobiologiyanın əsaslarını;
 • Tibb müəssisələrində sanitar-gigiyenik rejimə, aseptika və antiseptika qaydalarına, alətlərin sterilizasiya şərtlərinə riayət etməyi;
 • Laborator cihazların və aparatların işlək vəziyyətdə olmasının yoxlanılması;
 • Müayinə cihazlarını, həmçinin müasir avtomat, yarımavtomat cihazları işlətməyi;
 • Təhlükəsizlik texnikası qaydalarını;
 • Laboratoriya sənədlərinin və müayinə blanklarının doldurulmasını;
 • Dezinfeksiyaedicilərin xüsusiyyətlərini və onların işlənməsi qaydalarını;
 • Boksda işin xüsusiyyətlərini;
 • Qoruyucu paltarların istifadəsini;
 • Steril işçi geyiminin istifadəsini;
 • Bioloji materialı qəbul etməyi və qeydiyyata almağı;
 • Yeni laborator müayinə üsullarını;
 • Hematoloji, biokimyəvi, mikrobioloji, immunoloji, histoloji laborator müayinələrin aparılmasını;
 • Reaktivlərin seçilməsi, saxlanması, hazırlanması və keyfiyyətinin yoxlanılması;
 • Ümumi klinik laborator müayinələrin aparılmasını;
 • Müayinələrin cavablarının yazılmasını, saxlanılmasını, pasientlərə və şöbələrə çatdırılmasına nəzarət edilməsini;
 • İşlənmiş materialın dezinfeksiya və zərərsizləşdirməyi;
 • Yoluxucu materialla işləmə qaydasını;
 • Bioloji materialın götürülmə üsullarını;
 • Dezinfeksiyaedici məhlulları hazırlamağı;
 • Qidalı mühitlərin hazırlanmasını;
 • Pasientlərdən bioloji materialların götürülməsi, toplanması, daşınması və saxlanması;
 • Bioloji materialın laborator müayinəsini həyata keçirməyi;
 • Mikrob koloniyasını yetişdirməyi, istifadə olunmuş biloloji materialların atılması və utilizasiyasını;
 • Müayinələrin keyfiyyətinə nəzarət etməyi, analizlərin düzgünlüyünü və etibarlılığını təmin etməyi;
 • Tibbi sənədləri tərtib etməyi;
 • Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardım göstərməyi.

Tədris olunan fənlər

 • İnsanın normal anatomiya və fiziologiyası
 • Ümumi və xüsusi patologiya
 • Farmakologiya reseptura ilə
 • Tibbi genetika
 • Laborator işlərin texnikası
 • Kliniki laborator müayinə üsulları
 • Biokimya, biokimyəvi müayinə üsulları ilə
 • Mikrobiologiya, mikrobioloji müayinə üsulları ilə
 • Tibbi parazitologiya
 • Gigiyena sanitar gigiyenik müayinə üsulları ilə
 • İlk tibbi yardım
 • Histologiya, histoloji müayinə üsulları ilə
 • Sitoloji müayinə üsulları
 • Analitik kimya
 • Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Hüququn əsasları
 • İnformasiya texnologiyaları