Edumall Preloader

Rəhbərlik

Rəhbərlik

Məmmədəliyeva Dilarə Əli qızı, t.e.n., direktor

Məmmədəliyeva Dilarə Əli qızı

Əməkdar müəllim, t.e.n., dosent
Əliyeva Vəfa Vaqif qızı. Tədris-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

Əliyeva Vəfa Vaqif qızı

Tədris-tərbiyə işləri üzrə
direktor müavini
İmaniyeva Tahirə Allahverdi qızı. Diplomdan sonrakı təhsil üzrə direktor müavini

İmaniyeva Tahirə Allahverdi qızı

Diplomdan sonrakı təhsil üzrə
direktor müavini
Nadirxanov Elxan Fuad oğlu. Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

Nadirxanov Elxan Fuad oğlu

Təsərrüfat işləri üzrə
direktor müavini
İstehsalat təcrübə rəhbəri Bilalova Kəmalə Telman qızı

Bilalova Kəmalə Telman qızı

İstehsalat təcrübə rəhbəri
RüstəmovaXuraman Musa qızı.Tədris metodik kabinetin müdir

Rüstəmova Xuraman Musa qızı

Tədris metodik kabinetin müdiri
Ağayeva Təranə Abbas qızı metodist

Ağayeva Təranə Abbas qızı

Metodist
Kazımova Zəminə Əli qızı. Metodist

Kazımova Zəminə Əli qızı

Metodist
Əliyeva Vəfa Eldar qızı metodist

Əliyeva Vəfa Eldar qızı

Metodist
Pənahova Vəfa Rasim qızı. Diplomdan sonrakı təhsil üzrə böyük mütəxəssis.

Pənahova Vəfa Rasim qızı

Diplomdan sonrakı təhsil üzrə
böyük mütəxəssis
Məmmədova Xanım Nadir qızı Tədris işləri üzrə böyük mütəxəssis

Məmmədova Xanım Nadir qızı

Tədris işləri üzrə böyük mütəxəssis
QuluzadəGülər Əyyub qızı Qiymətləndirmə və monitorinq (qeydiyyat) bölməsinin rəhbəri

Quluzadə Gülər Əyyub qızı

Qiymətləndirmə və monitorinq (qeydiyyat) bölməsinin rəhbəri
Muradova Cəmilə Aydın qızı. Mamalıq işi şöbəsinin müdiri

Muradova Cəmilə Aydın qızı

Mamalıq işi şöbəsinin müdiri
Vəkilova Aytəkin Baxçalı qızı. Tibb Bacısı (tibb qardaşı)-1 şöbəsinin müdir

Vəkilova Aytəkin Baxçalı qızı

Tibb Bacısı (tibb qardaşı)-1 şöbəsinin müdiri
Allahverdiyeva İlahə Elmalı qızı. Tibb Bacısı(tibb qardaşı)-2 şöbəsinin müdir

Allahverdiyeva İlahə Elmalı qızı

Tibb Bacısı (tibb qardaşı) - 2 şöbəsinin müdiri
Məmmədova Bahar Çərkəz qızı. Ortopedik stomatologiya müdiri

Məmmədova Bahar Çərkəz qızı

Ortopedik stomatologiya şöbəsinin müdiri
Məmmədova Rəna Ağan qızı. Laboratoriya diaqnostikası və Tibbi Profilaktika şöbəsinin müdiri

Məmmədova Rəna Ağan qızı

Laboratoriya diaqnostikası və Tibbi Profilaktika şöbəsinin müdiri
19. Ələsgərova Bella Abdulla qızı. Əczaçılıq şöbəsinin müdiri.

Ələsgərova Bella Abdulla qızı

Əczaçılıq şöbəsinin müdiri