Edumall Preloader

Qiymətləndirmə və monitorinq bölməsi

Qiymətləndirmə və monitorinq bölməsi

 • Qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin fəaliyyəti təhsil prosesində təhsilalanların əldə etdikləri nəticələrin monitorinqi, qiymətləndirməsi məqsədini daşıyıraq kredit sistemi ilə tədrisin təşkili prinsiplərinə əsaslanır;
 • təhsilalanların müvəffəqiyyət göstəricilərinin qeydiyyatinin aparır;
 • tyutorlarla mütəmadi və əlaqəli fəaliyyət göstərir;
 • təhsilalanlarların hüquqlarının və akademik maraqlarının qorunması istiqamətində iş aparır;
 • tələbələrin fərdi tədris planlarının tərtibinə, tədris planlarında nəzərdə tutulmuş akademik yükün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
 • akademik borcu olan tələbələrin müvafiq fənlərdən dinləmədə iştirakının təmin edilməsi üçün dinləmə cədvəlləri tərtib edir;
 • kollokvium cədvəllərinə əsasən kollokviumların gedişatının və qiymətləndirilməsinin monitorinqi aparır;
 • Payız və Yaz imtahan sessiyalarında imtahanların gedişatının və nəticələrinin monitorinqi aparır;
 • tələbələrin aralıq və cari qiymətləndirilmə göstəricilərini əks etdirən sənədləri yoxlayır;
 • hər imtahan sessiyasının sonunda dinləmədə və təkrar imtahanlarda iştirak edən tələbələrin müvəffəqiyyət göstəriciləri barədə məlumat hazırlayır;
 • imtahan sessiyasının sonunda şöbələr tərəfindən təqdim olunmuş hesabata və imtahan nəticələrinə əsasən akademik borcu yaranmış tələbələrin siyahısını tərtib edir;
 • Ali və orta ixtisas Təhsil müəssisələrinin İnformasiya Sisteminə (ATİS) təhsilalanların aralıq və cari qiymətləndirmə məlumatlarını, davamiyyət göstəricilərini, hər ixtisasın tədris planına uyğun fənləri daxil edir;
 • buraxılış kurslarının müvəffəqiyyət göstəricilərini əks etdirən bütün sənədlər əsasında şöbələr tərəfindən hazırlanmış elektron məlumat cədvəllərini və yekun ÜOMG-ni yoxlayır.