Edumall Preloader

Tibbi profilaktika

“Tibbi profilaktika” şöbəsi

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir.

İxtisas: Sanitar-feldşer 
Peşə-ixstisas dərəcəsi: Subbakalavr
Təhsil müddəti: 3 il Tam orta təhsil bazasında
İxtisas kodu: 040715

Tibbi Profilaktika

Məzunların peşə fəaliyyəti

“Tibbi profilaktika” şöbəsinin məzunları dövlət sanitar nəzarəti, əks-epidemik nəzarət, profilaktik və cari dezinfeksiya tədbirləri, laborator tədqiqatlar və tibbi statistik hesabatları aparmaq üçün hazırlanır. Onlar müalicəvi-profilaktika müəssisələrində, gigiyena-epidemiologiya mərkəzi, laboratoriyalarda, Qida agentliyi, sənaye müəssisələrində və ya tibb təşkilatlarında işləyə bilərlər.

Məzunların peşə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Rəhbər: tibb məntəqəsinin müdiri

Sanitar- feldşer

Feldşer-laborant

Təlimatçı-dezinfektor

Həkim-epidemioloqun köməkçisi

Həkim-parazitoloqun köməkçisi

Entomoloqun köməkçisi

Tibbi statistik

“Tibbi profilaktika” şöbəsinin məzunu bilməli və bacarmalıdır

 • Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi-normativ aktları;
 • Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini;
 • Müalicə və sanitar-profilaktika müəssisələrinin quruluşunu və tiplərini;
 • Yaşayış sahalərində, istehsalat müəssisələrində, mədəni-məişət, təhsil obyeklərində gigiyenik normativlərini;
 • Sağlam həyat tərzinin əsaslarını;
 • Ümumi gigiyena və istehsalat sanitariyasının əsaslarını;
 • İdarə, müəssisə və ayrı-ayrı şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş gigiyenik normaları;
 • Torpağın, suyun, havanın, qida məhsullarının keyfiyyətinin gigiyenik göstəricilərini;
 • Yaşayış məntəqələrinin, ictimai binaların, gigiyena müəssisələrinin, istehsalat sahələrinin, müalicə-profilaktik və ictimai-iaşə obyektlərinin müayinəsini aparmağı;
 • Əhalinin əmək şəraitinin sanitar nəzarətini aparmağı;
 • Vaksinasiyanın təşkil və aparılması vaxtını;
 • Vaksinlərin alınmasını, daşınmasını, saxlanılmasını və istifadə qaydalarının gigiyenik normativlərini;
 • Sanitar-maarif işini;
 • Sanitar-gigiyenik və sanitar əks-epidemik qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət;
 • Əhali tərəfindən istifadə olunan yerüstü və yeraltı suların çirklənməsinin qarşısının alınması və ləğv edilməsi üçün tədbirləri;
 • Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsini aparmaq və ona təsir edən faktorları müəyyən etməyi;
 • Epidemioloji vəziyyəti qiymətləndirməyi;
 • Ekoloji ekspertizanı aparmağı;
 • Sanitar-epidemioloji müayinələrin keçirilməsində iştirak etməyi;
 • Statistik müşahidələr aparmaq və onlara dair hesabat hazırlamağı;
 • Cari, nəzarətedici və xəbərdaredici sanitar tədbirlərini aparmağı;
 • Xəstəlik ocağında dezinfeksiya tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət;
 • Parazitar xəstəliklərin profilaktikasına yönəlmiş tədbirləri təşkil etmək və həyata keçirməyi.

Tədris olunan fənlər

 • İnsanın normal anatomiya və fiziologiyası
 • Yoluxucu xəstəliklər və dermatovenerologiya
 • Kommunal gigiyena
 • Əmək gigiyenası
 • Tibbi sanitar mikrobiologiya
 • Qidalanma gigiyenası
 • İctimai sağlamlıq və gigiyena
 • Sanitar-gigiyenik müayinə üsulları
 • Uşaq və yeniyetmə gigiyenası
 • Epidemiologiya
 • Dezinfeksiya işi
 • Sanitar maarifləndirmə
 • Laborator işlərin texnikası
 • Kliniki patologiya
 • Tibbi parazitologiya
 • İlk tibbi yardım
 • Analitik kimya
 • Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Hüququn əsasları
 • İnformasiya texnologiyaları