Edumall Preloader

Müalicə işi

“Müalicə işi” şöbəsi

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir.

İxtisas: Feldşer
Peşəixtisas dərəcəsi: Subbakalavr
Təhsil müddəti: 3 il Tam orta təhsil bazasında
İxtisas kodu: 040701

Müalicə işi

Məzunların peşə fəaliyyəti

İxtisaslı feldşer əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün müalicə-profilaktika müəssisələrində, feldşer-mama məntəqələrində, xəstəxanalarda, poliklinikalarda, sanator-kurort komplekslərində, dispanserlərdə, elmi-tədqiqat institutlarında, tibb məntəqələrində, təxirəsalınmaz və təcili tibbi yardım stansiyalarında, hospitallarda, tibb mərkəzlərində fəaliyyət göstərir.

Məzunların peşə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Rəhbər: tibb məntəqəsinin müdiri

Baş feldşer

Böyük feldşer

Böyük mama

Mama

Tibb bacısı (tibb qardaşı)

Rentgen-texnik

Anestezist

Müalicəvi bədən tərbiyəsi üzrə təlimatçı

Əmək terapiyası üzrə təlimatçı

Tibbi statistik

"Müalicə işi" şöbəsinin məzunu aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır

 • Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi normativ aktları;
 • Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini;
 • Müalicə-profilaktika müəssisələrində orta tibb işçisinin hüquq və vəzifələrini;
 • Müalicə-profilaktika müəssisələrində işin təşkili və strukturunu;
 • Əhaliyə tibbi yardımın göstərilməsinin təşkilini, herontologiya və heriatriyanın əsaslarını;
 • Profilaktik və sanitar-maarifləndirmə işlərinin yerinə yetirilməsini, sanologiya və valeologiyanın əsaslarını;
 • Müalicə-profilaktika müəssisələrində sanitar-profilaktik rejimin təşkilini;
 • Dispanserizasiyanın təşkili və aparılmasını, xəstəliklərin vaxtında aşkar edilməsini;
 • Dietologiyanın əsaslarını;
 • Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin statistikasını və tibbi sənədlərin tərtib olunmasını;
 • Tibbi reabilitasiyanın əsaslarını;
 • Tibbi təhlükəsizlik qaydalarını;
 • Sanitar-maarif işini;
 • İlk tibbi yardımın təşkilini;
 • Zərərçəkənlərin, xəstələrin təxliyəsini və daşınmasını;
 • Xəstəxanalarda və tibb müəssisələrində tibb bacılarının işinin təşkilini;
 • Antropometrik ölçmələrin aparılmasını;
 • Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardımın göstərilməsini;
 • Travmalar, zəhərlənmələr, yanıqlar və s. zamanı ilk yardımın göstərilməsini;
 • Xəstəyə baxış keçirməyi və vəziyyətini qiymətləndirməyi, obyektiv müayinə aparmağı;
 • Laborator və instrumental müayinələrin aparılmasının ümumi prinsiplərini;
 • Defibrilyator aparatını işlətməyi, EKQ-çəkməyi və qiymətləndirməyi, süni vintilyasiya aparatını işlətməyi, xəstəni intubasiya etməyi;
 • Kritik hallarda ürək-ağciyər reanimasiyasını etməyi;
 • Kiçik ambulator cərrahi müdaxilələr etməyi (yaraların birincili cərrahi işlənməsi, irinciklərin açılması, yaraya tikiş qoyulması, qanaxmanın saxlanması);
 • Dərman preparatlarının alınması, yazılması və saxlanılmasını;
 • Fizioterapevtik prosedurların yerinə yetirilməsini;
 • Profilaktik peyvəndlərin aparılma texnikasını.

Tədris olunan fənlər

 • Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Cərrahi xəstəliklər otolorinqologiyanın əsasları ilə
 • Daxili xəstəliklər
 • Uşaq xəstəlikləri
 • Yoluxucu və dəri-zöhrəvi xəstəlikləri
 • Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri
 • Epidemiologiya və tibbi parazitologiya
 • Farmakologiya
 • Fəlsəfə
 • Mamalıq və ginekologiya
 • Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 • Hüququn əsasları
 • İnformatika
 • Latın dili
 • Mikrobiologiya və tibbi genetika
 • Oftalmologiya
 • Reanimatologiya
 • Sinir-ruhi xəstəlikləri və tibbi psixologiya
 • Tibb bacısının işi və tibbi-sosial reabilitasiya
 • Ümumi və sosial gigiyena
 • Rus dili və nitq mədəniyyəti
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Xarici dil