MÜALİCƏ İŞİ
 
 
Umumi Məlumat

İxtisas dərəcəsi : Feldşer, feldşer-mama, təcili tibbi yardım göstərən feldşer
Təhsil müddəti : 3-il
"Müalicə işi" şöbəsi 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir
 
 
 
Məzunun İxtisas Fəaliyyəti Sferasının Xarakteristikası

Səhiyyə sahəsində ixtisasın yeri: Təcili tibbi yardım göstərən feldşer, feldşer tibb məntəqələrində sərbəst fəaliyyət göstərən məntəqə müdiri, digər müalicə-profilaktika müəssilərində feldşer.

"Müalicə işi" şöbəsinin məzunu aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır:

- Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və səhiyyəyə aid hüquqi normativ aktları

- Tibbi etika və deontologiyanın əsas prinsiplərini

- Müalicə-profilaktika müəssisələrində orta tibb işçisinin hüquq və vəzifələrini

- Müalicə və sanitar-profilaktika müəssisələrində işin təşkili və strukturunu

- Əhaliyə tibbi və tibbi sosial yardımın göstərilməsinin təşkilini, herontologiya və heriatriyanın əsaslarını

- Profilaktik və sanitar maarifləndirmə işlərinin yerinə yetirilməsini, sanologiya və valeologiyanın əsaslarını

- Müalicə-profilaktika müəssisələrində sanitar–profilaktik rejimin təşkilini

- Dispanserizasiyanın təşkili və aparılmasını, xəstələrin vaxtında aşkar edilməsini

- Tibb bacısı işinin nəzəri əsaslarını

- Xəstəliklərin və travmaların səbəblərini, inkişaf mexanizmini, diaqnostika metodlarını, müalicə prinsiplərini və profilaktikasını

- Peşə xəstəliklərinin əsaslarını

- Geniş yayılmış xəstəliklərin müalicəsində işlədilən əsas dərman preparatlarını, istifadəsinə göstəriş və əks göstərişləri

- Dietologiyanın əsaslarını

- Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin statistikasını və tibbi sənədlərin tərtib olunmasını

- Tibbi və sosial reabilitasiyanın əsaslarını

- Tibbi alətlərlə iş zamanı təhlükəsizlik qaydalarını

- Sanitar maarif işini

- Antropometrik ölçmələrin aparılmasını

- Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkiməqədər yardımın göstərilməsini

- Travmalar, zəhərlənmələr, yanıqlar və s.zamanı ilk yardımın göstərilməsini

- Tənəffüs hərəkətlərinin tezliyinin sayılmasını, bədən temperaturunun ölçülməsini

- Mədənin zondlanması və yuyulmasını

- Sidik kisəsinin yuyulmasını

- Laborator və instrumental müayinələrin aparılmasının ümumi prinsiplərini, müayinələrə xəstələrin hazırlanması və müayinə üçün materialların (qan, əsnəkdən yaxma, bəlğəm, sidik, nəcis) düzgün götürülməsini

- Qankəsici jqutun qoyulmasını

- Həkimin təyinatı əsasında diaqnostik və müalicəvi manipulyasiyaların (inyeksiyalar, imalələr, parenteral qidalanma, sidik katetrlərinin qoyulması və s.) yerinə yetirilməsini

- Dərman preparatlarının alınması, yazılması və saxlanılmasını

- Mantu sınağının qoyulma texnikasını

- Xardal yaxmaları, zəlilər, bankalar, buzqovuğu, qazçıxarıcı boru, kompresslərin qoyulmasını

- Xəstələrə qulluğun ümumi prinsipləri və ayrı-ayrı xəstəliklər zamanı qulluğun xüsusiyyətlərini (ağız boşluğun, qulaqlara, buruna, dəriyə qulluq)

- Fizioterapevtik prosedurların yerinə yetirilməsini

- Profilaktik peyvəndlərin aparılma texnikasını

- Xəstələrin daşınmasını

İxtisaslar

040701 - "Müalicə işi" şöbəsinin məzunu hazırlıq səviyyəsinə görə aşağıdakı ixtisas fəaliyyətini yerinə yetirə bilər:

- Müalicə-mühafizə

- Diaqnostik

- Sanitar-epidemiya əleyhinə

- Səhiyyənin təşkili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2013 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİ bütün huquqları qorunur.