TƏKMILLƏŞDIRMƏ

Diplomdan sonrakı təhsil orta tibb işçiləri və əczaçıların təkmilləşdirmə şöbəsi 2007- ci ildən 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecinin nəzdində fəaliyyət göstərir.

Şöbəyə həm dövlət, həm də özəl səhiyyə müəssisələrində çalışan orta tibb işçiləri təkmilləşdirmə kursu keçmək üçün göndərilirlər.

Təkmilləşdirmə şöbəsində aşağıda adları qeyd olunan kurslar keçirilir:

- Feldşer;

- Tibb bacısı;

- Sanitar-feldşer;

- Mamalıq;

- Feldşer-laborant;

- Diş texniki;

- Əczaçılıq.

Bunlardan əlavə tematik kurslar keçirilir:

- Şüa diaqnostikası;

- İmmunlaşdırma;

- Pəhriz;

- Ekstrakorporal müalicə üsulları;

- EKQ;

- İdman və müalicəvi masaj;

- Müalicəvi bədən tərbiyəsi.


Təkmilləşdirmə şöbəsinə tibb təhsili olan, lakin işləməyən orta tibb işçiləri “Peşə hazırlığı” kursları keçmək üçün müraciət edirlər.

Kursu bitirdikdən sonra bütün müdavimlər şəhadətnamə ilə təmin olunurlar.

 
 
 
 
 
©2013 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİ bütün huquqları qorunur.